การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหนองแคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 181 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองแค (Nong Khae)
2. กุ่มหัก (Kum Hak)
3. คชสิทธิ์ (Khotchasit)
4. โคกตูม (Khok Tum)
5. โคกแย้ (Khok Yae)
6. บัวลอย (Bua Loi)
7. ไผ่ต่ำ (Phai Tam)
8. โพนทอง (Phon Thong)
9. ห้วยขมิ้น (Huai Khamin)

10. ห้วยทราย (Huai Sai)
11. หนองไข่น้ำ (Nong Khai Nam)
12. หนองแขม (Nong Khaem)
13. หนองจิก (Nong Chik)
14. หนองจรเข้ (Nong Chorakhe)
15. หนองนาก (Nong Nak)
16. หนองปลาหมอ (Nong Pla Mo)
17. หนองปลิง (Nong Pling)
18. หนองโรง (Nong Rong)

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตตรวจรถจักรยานยนต์

275873
275874