พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ ต้นงาม

สว.อก.สภ.หนองแค

ด.ต.โกมล ชิณโคตร

ผบ.หมู่.(ป.) สภ.หนองแค

เจ้าหน้าที่การเงิน

ส.ต.ต.พชรพล พิบูลย์วัฒนวงษ์

ผบ.หมู่.(ป.) สภ.หนองแค

เจ้าหน้าที่กำลังพล

ส.ต.ท.หญิง ภัคชัญญา พลวิเศษ

ผบ.หมู่.(ป.) สภ.หนองแค

เจ้าหน้าที่กำลังพล