พ.ต.ท.พิชัย ไชยกุล

สว.จร.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.พยนต์ พรมชัย

รอง สว.จร.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.อัศวิน พันธุ์วงษ์

รอง สว.จร.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.มีชัย ดีสม

รอง สว.จร.สภ.หนองแค

ร.ต.ท.สมเกียรติ แก้วไทรนันท์

รอง สว.จร.สภ.หนองแค