พ.ต.ท.ปิติกรณ์ ชูพร้อม

รอง ผกก.สอบสวน สภ.หนองแค

โทร 0818516891

พ.ต.ท.กิติศักดิ์ วิชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0840182595

พ.ต.ท.สมจิตต์ ศิริแสวง

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0898063463

พ.ต.ท.ชินวัชร์ พุทธ

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 086060357

พ.ต.ท.สุทัศน์ สอนเหง้า

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0863681993

พ.ต.ท.ภูสิทธิ์ ชาญศรี

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0868832629

ร.ต.อ.ธนภัทร์ ทับทิมศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0962579065

ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันสี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0896684965

ร.ต.อ.รุ่งโรจน์ ปิ่นทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0832740699

ร.ต.อ.ไพฑรย์ มีผล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค

โทร 0815874091

ร.ต.อ.สถิตพงษ์ ศรอ่อน

รอง สว.(สอบสวน)

โทร 0861218511

ร.ต.อ.เอกบดีพล กมลเลิศ

รอง สว.(สอบสวน)

โทร 0832740699

ร.ต.อ.เอกณิกทัศย์ กาเคน

รอง สว.(สอบสวน)

โทร 0898852217

ร.ต.ท.หญิง ชฎาพร กล้าหาญ

รอง สว.(สอบสวน)

โทร 0800852949

เจ้าหน้าที่งานคดี

ด.ต.วีรพล สอนภูเขียว

ผบ.หมู่(ป.)

ส่งผู้ต้องหา,สำนวน

ด.ต.บุญยัง เสโส

ผบ.หมู่(ป.)

พิมพ์ลายนิ้วมือ

ด.ต.วันชัย แก้วกัลยา

ผบ.หมู่(ป.)

ธุรการคดี

ด.ต.ไพศาล เทียมธรรม

ผบ.หมู่(ป.)

งานต่างด้าว

ส.ต.ต.รัฐธำรง จิรธนาชน

ผบ.หมู่(ป.)

งานต่างด้าว