พ.ต.ท.ศราวุฒิ ทองภู่

รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค

พ.ต.ท.ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ

สวป.สภ.หนองแค

พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร

สวป.สภ.หนองแค

พ.ต.ท.พิชัย ไชยกุล

สวป.สภ.หนองแค

พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ วิศาลชัยรัตน์

สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.ชูเกียรติ ทองแพง

รอง สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.วุฒิพันธ์ จันใด

รอง สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.นพดล พลคำมาก

รอง สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.วิจิตร สุพร

รอง สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.ชุมพล กองแก้ว

รอง สวป.สภ.หนองแค

ร.ต.อ.นาวิน ทิพย์ศรีหา

รอง สวป.สภ.หนองแค