ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ 27/6/61

เรียนผู้บังคับบัญชา
    สภ.หนองแค
วันนี้ วันพุธ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ ผกก.สภ.หนองแค พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หนองแค ได้เรียกรวมแถวข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติประจำวัน และได้กล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *