โครงการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน

เรียน ผู้บังคับบัญชา
สภ.หนองแค
ร.ต.อ.พยนต์ พรมชัย
รอง สวป.สภ.หนองแค
ว.4 โครงการขับขี่ปลอดภัย
โรงเรียนในเขต ตำบลหนองโรง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *