10 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อมีคนผลัดหลง

ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา

17 ตุลาคม 2013 ·

10 เรื่องต้องรู้ เมื่อ มีคนหายพลัดหลง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1. คนหายจากสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายประเภท ทั้ง เหตุการณ์ น้ำท่วม ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การหายตัวไป ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขาดการติดต่อ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด จึงทำให้ญาติไม่สามารถติดต่อคนหายได้

2.การติดตามคนหาย ในเบื้องต้น ควรเริ่มจาการพยายามติดต่อเพื่อนคนหายก่อน เพราะส่วนใหญ่ คนหายอาจจะไปขอพักอาศัยตามบ้านเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นลำดับแรกในกรณีที่คนหายปลอดภัย
และหากติดต่อคนหายทางโทรศัพท์ไม่ได้ ญาติควรส่งข้อความไปหาคนหาย เพื่อให้ติดต่อกลับโดยด่วน เพราะเมื่อคนหายสามารถเปิดใช้โทรศัพท์ได้ คนหายจะทราบว่าทางบ้านกำลังติดตามหา ข้อความที่ส่งไปควรกระชับ สั้น ได้ใจความ ส่งครั้งเดียวพอ

3.การติดตามข้อมูลในระบบเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการในลำดับต่อมา ข้อมูลในระบบหมายถึง คนหายพลังหลง อาจได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ต้องตรวจสอบไปที่ โรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุทุกแห่ง

4.การติดตามคนหายในลำดับต่อมา ควรตรวจสอบไปตามศูนย์อพยพที่ทางการจัดเตรียมไว้ ส่วนใหญ่แล้ว ศูนย์อพยพ จะดูแลโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) โทร 026373000 และหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โทร 1300

5.การแจ้งความคนหาย ควรพิจารณาเป็น 2 กรณี – กรณีเด็กและผู้สูงอายุ ควรไปแจ้งความคนหายได้เลยหลังจากหายไปผิดปกติ แม้ว่าจะหายไปไม่ถึง 24 ชม.ก็ตาม เพราะอาจเกิดเหตุร้ายกับเด็กและผู้สูงอายุที่หายไป กรณีผู้ใหญ่ อาจรอให้หายไปครบ 24 ชม.ก่อน เนื่องจากอาจเป็นเพียงการขาดการติดต่อ เพราะไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์

6.กรณีเด็กหายพลัดหลง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งเด็กไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานแรกรับเด็ก ส่วนผู้สูงอายุ ที่พลัดหลง เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะนำส่งไปยังสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง โดยญาติคนหายสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประชาบดี โทร 1300

7.หากคนหายเสียชีวิต ปกติแล้วตำรวจหรือโรงพยาบาลจะแจ้งกลับมาหาญาติ ตามรายละเอียดในเอกสารที่อยู่ติดตัวของผู้เสียชีวิต เว้นแต่ศพผู้เสียชีวิตจะไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัว กรณีนี้ ญาติสามารถสอบถามรายละเอียดไปยังสถานีตำรวจว่ามีศพไม่ทราบชื่อเสียชีวิตในพื้นที่หรือไม่ หรือติดต่อไปยังแผนกนิติเวช โรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุ

8.กรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยคนหายพลัดหลงเป็นคนไทยที่อาจประสบเหตุ ญาติสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือและรับทราบข่าวสารได้ทึ่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 025751046-51

9.การประกาศติดตามหาคนหายผ่านสื่อมวลชน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ควรตรวจสอบข้อมูลจากระบบต่างๆ จนแน่ใจว่าหาไม่พบ เนื่องจากการสื่อสารภาพคนหายผ่านสาธารณะ อาจกระทบต่อสิทธิของคนหาย ถ้าประสงค์จะติดตามคนหายผ่านสาธารณะสามารถติดต่อขอคำปรึกษาก่อนได้ที่ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา www.facebook.com/thaimissing โทร 029732236-7

10.ในฐานะคนทำงานด้านการติดตามคนหายมากว่า 10 ปี เชื่อมั่นว่าภายหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้คลี่คายลง ทุกอย่างจะดีขึ้น คนหายอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกลับมา และเราเชื่อว่าจะคนหายทุกคนปลอดภัยครับ.

ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา
17 ตุลาคม 2556

ขอบคุณข้อมูลจาก

ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *