กฎหมายอาญา(ดูหมิ่น)

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นความผิดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก

เพจ กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *