10 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อมีคนผลัดหลง

10 เรื่องต้องรู้ เมื่อ มีคนหายพลัดหลง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. คนหายจากสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายประเภท ทั้ง เหตุการณ์ น้ำท่วม ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การหายตัวไป

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Application ให้การช่วยเหลือ

Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ