เท้าเบี้ยว ลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงิน ผิดอย่างไรบ้างมาดูกัน

ความหมายของการเล่นแชร์ การเล่นแชร์ คือ สัญญาชนิดหนึ่ง มีคู่ความ 2 ฝ่าย คือ นายวงแชร์ ฝ่ายหนึ่ง กับลูกวงแชร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ปกตินายวงแชร์จะเป็นบุคคลเดียว ส่วนลูกวงแชร์จะมีหลายคน การเล่นแชร์นั้น  หากมีลักษณะตามพ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 กล่าวคือ “สมาชิกวงแชร์ แต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้น ไปโดยการประมูลหรือวิธีอื่น” กรณีดังกล่าว มีลักษณะเป็นการก่อสิทธิและหน้าที่ให้กับสมาชิกวงแชร์ และเท้าแชร์ ย่อมมีทำนิติกรรมในทางแพ่ง หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้าเป็นทุนกองกลาง หรือเท้าแชร์ไม่จัดสรรให้มีการหมุนเวียนกันรับทุนกองกลาง ก็เป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างผิดสัญญา ไม่ทำหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นเรื่องผิดสัญญา  ผู้เสียหายสามารถฟ้องแพ่งเรียกให้เท้าแชร์ หรือสมาชิกแชร์วางเงินได้ 1) เท้าเบี้ยไม่จ่าย  นายวงแชร์ผิดสัญญาไม่รวบรวมเงินมอบให้แก่ลูกวงแชร์ซึ่งประมูลได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3882/2530 โจทก์ตกลงเล่นแชร์กับจำเลย จำเลยเป็นนายวงแชร์ เมื่อลูกวงแชร์คนใดเปียแชร์ได้จะได้รับเช็คจากจำเลยซึ่งเก็บมาจากลูกวงแชร์ทุกคนโดยจำเลยลงชื่อสลักหลังและรับผิดชอบกรณีเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์เปียแชร์ได้และนำเช็คที่ได้รับจากจำเลยบางฉบับไปชำระหนี้แก่ ก. แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมา ก. ถึงแก่กรรม ว. ภริยา ก. ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สลักหลังให้ชำระเงินตามเช็ค ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ ว. […]

อำนาจการควบคุมผู้ถูกจับในความผิดลหุโทษ

ในปัจจุบันมีประเด็นทางกฎหมายที่ว่า “ในการจับกุมข้อหาไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ที่มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กฎหมายอาญา(ดูหมิ่น)

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นความผิดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ครับ ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ กฎหมายที่ตำรวจจราจรควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่