เท้าเบี้ยว ลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงิน ผิดอย่างไรบ้างมาดูกัน

ความหมายของการเล่นแชร์ การเล่นแชร์ คือ สัญญาชนิดหนึ่ง มีคู่ความ 2 ฝ่าย คือ นายวงแชร์ ฝ่ายหนึ่ง กับลูกวงแชร์ อีกฝ่ายหนึ่ง ปกตินายวงแชร์จะเป็นบุคคลเดียว ส่วนลูกวงแชร์จะมีหลายคน การเล่นแชร์นั้น  หากมีลักษณะตามพ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 กล่าวคือ “สมาชิกวงแชร์ แต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้น ไปโดยการประมูลหรือวิธีอื่น” กรณีดังกล่าว มีลักษณะเป็นการก่อสิทธิและหน้าที่ให้กับสมาชิกวงแชร์ และเท้าแชร์ ย่อมมีทำนิติกรรมในทางแพ่ง หากสมาชิกไม่ส่งเงินเข้าเป็นทุนกองกลาง หรือเท้าแชร์ไม่จัดสรรให้มีการหมุนเวียนกันรับทุนกองกลาง ก็เป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างผิดสัญญา ไม่ทำหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นเรื่องผิดสัญญา  ผู้เสียหายสามารถฟ้องแพ่งเรียกให้เท้าแชร์ หรือสมาชิกแชร์วางเงินได้ 1) เท้าเบี้ยไม่จ่าย  นายวงแชร์ผิดสัญญาไม่รวบรวมเงินมอบให้แก่ลูกวงแชร์ซึ่งประมูลได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3882/2530 โจทก์ตกลงเล่นแชร์กับจำเลย จำเลยเป็นนายวงแชร์ เมื่อลูกวงแชร์คนใดเปียแชร์ได้จะได้รับเช็คจากจำเลยซึ่งเก็บมาจากลูกวงแชร์ทุกคนโดยจำเลยลงชื่อสลักหลังและรับผิดชอบกรณีเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์เปียแชร์ได้และนำเช็คที่ได้รับจากจำเลยบางฉบับไปชำระหนี้แก่ ก. แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมา ก. ถึงแก่กรรม ว. ภริยา ก. ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สลักหลังให้ชำระเงินตามเช็ค ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ ว. […]

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ 27/6/61

เรียนผู้บังคับบัญชา    สภ.หนองแควันนี้ วันพุธ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ ผกก.สภ.หนองแค พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หนองแค ได้เรียกรวมแถวข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติประจำวัน และได้กล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็งเป็นที่พึ่งของประชาชน    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน

เรียน ผู้บังคับบัญชา สภ.หนองแค ร.ต.อ.พยนต์ พรมชัย รอง สวป.สภ.หนองแค ว.4 โครงการขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนในเขต ตำบลหนองโรง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการครูตำรวจ D.A.R.E

เรียน ผู้บังคับบัญชา      สภ.หนองแควันที่ 20 มิ.ย. 2561 ร.ต.อ.พยนต์ พรมชัย รอง สวป.สภ.หนองแค และ ดต.วีระพล ว.4 โครงการครูตำรวจ D.A.R.Eรร.หินกองพิบูลอนุสรณ์ และ รร.วัดหนองโครก     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อำนาจการควบคุมผู้ถูกจับในความผิดลหุโทษ

ในปัจจุบันมีประเด็นทางกฎหมายที่ว่า “ในการจับกุมข้อหาไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ที่มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

10 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อมีคนผลัดหลง

10 เรื่องต้องรู้ เมื่อ มีคนหายพลัดหลง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. คนหายจากสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหลากหลายประเภท ทั้ง เหตุการณ์ น้ำท่วม ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การหายตัวไป

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Application ให้การช่วยเหลือ

Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ

ปล่อยแถวสายตรวจ 19/6/61

สภ.หนองแค
ภ.จว.สระบุรี
     เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้( 19 มิ.ย. 2561 )
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ศราวุฒิ ทองภู่
รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค
-พ.ต.ท.ธนอรรถ ขันติคเชนชาติสวป.สภ.หนองแค
ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร70
-ร.ต.อ.นพดล พลคำมาก
รอง สวป.สภ.หนองแค 20
-ร.ต.อ.วิจิตร สุพร